Quy trình thiết kế website - Web Group Vietnam
01

Bước 1

web design process

Nhận yêu cầu của khách hàng

02

Bước 2

web design process

Phân tích và gửi báo giá

03

Bước 3

web design process

Trao đổi với khách hàng

04

Bước 4

web design process

Ký hợp đồng.

05

Bước 5

web design process

Thiết kế bản demo bằng Photoshop, Illustractor (Tùy gói thiết kế mà số lượng demo khác nhau, thông thường từ 1-3 bản).

06

Bước 6

web design process

Khách hàng duyệt, yêu cầu chỉnh sửa theo Demo.

07

Bước 7

web design process

Chốt phương án chọn & tiến hành đưa Demo vào thiết kế website.

09

Bước 9

web design process

Hoàn thành dự án, bàn giao 100% code, tài liệu (bao gồm cả file thiết kế bằng Photoshop, Ilusstractor…), thông tin quản lý domain, hosting. Khách hàng toàn quyền quản lý website.

Xem video chi tiết