Thiết kế giao diện website và ứng dụng - Web Group Vietnam

Website and Apps

Thiết kế giao diện website & ứng dụng

Thiết kế giao diện website & apps

Cùng với website, các ứng dụng di động đang được phát triển một cách mạnh mẽ. Để giúp bạn nổi bật hơn với những thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp và thân thiện cũng như nắm bắt được trending trên thế giới, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

  • Thiết kế giao diện website (UI Design)
  • Thiết kế giao diện mobile app (UI Design)
  • Tạo full website template bằng Photoshop
  • Tạo full app template bằng Photoshop

Dịch vụ này dành cho?

Nếu bạn là một nhà phát triển website hoặc ứng dụng di động nhưng bị hạn chế phần thiết kế bởi một lý do nào đó, ví dụ như để tiết kiệm time frame cho project, thì dịch vụ của chúng tôi phù hợp với bạn.

Chất lượng của sản phẩm luôn ở mức cao và đạt tiêu chuẩn. Ví dụ với bộ full website template dưới dạng các file Photoshop, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để bạn có thể đăng bán tại các trang cung cấp template trên toàn thế giới.