Thiết kế đồ họa Game - Web Group Vietnam

Designing

Thiết kế đồ họa Game

Thiết kế đồ họa Game

Thiết kế đồ họa Game đã có từ lâu nhưng thời gian gần đây mới phát triển mạnh tại Việt Nam, đây là mảng vô cùng tiềm năng khi mà hầu hết mọi người đều có điện thoại thông minh và nhu cầu giải trí tăng cao.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Thiết kế bối cảnh, background cho game
  • Thiết kế chi tiết nhân vật game
  • Thiết kế logo cho game
  • Thiết kế card game (game thẻ bài)
  • Thiết kế bộ UI cho game 2D
  • Modeling nhân vật dạng 3D
  • Design chi tiết game dạng Pixel
thiết kế đồ họa game