Article sections

    * Windows hosting là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows Sever kết nối Internet.
    * Linux hosting là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux kết nối Internet.

    trong HostingHướng dẫn quản trị website
    Bài viết này đã giải đáp được câu hỏi của bạn chưa?