Article sections

    Tên miền (theo TT09/2008/TT-BTTTT): là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.” Ví dụ: webgroup.vn…

    trong Tên miền
    Bài viết này đã giải đáp được câu hỏi của bạn chưa?