Article sections

  * Theo ý nghĩa tên miền có thể chia tên miền thành các loại sau:
  .AERO : Tên miền sử dụng cho ngành hàng không
  .ASIA : Tên miền sử dụng cho châu Á
  .BIZ : Tên miền sử dụng cho thương mại trực tuyến
  .COM : Tên miền Website thương mại
  .COOP : Tên miền sử dụng cho các liên hiệp, liên đoàn, hợp tác xã
  .EDU : Tên miền sử dụng cho lĩnh vực giáo dục
  .EU : Tên miền sử dụng cho khối liên minh châu Âu
  .GOV : Tên miền sử dụng cho các tổ chức chính phủ
  .HEALTH : Tên miền Website về sức khỏe, y tế
  .INFO : Tên miền Website thông tin
  .MOBI : Tên miền sử dụng cho lĩnh vực điện thoại
  .MUSEUM : Tên miền sử dụng cho các bảo tàng
  .NAME : Tên miền sử dụng cho các trang cá nhân
  .NET : Tên miền sử dụng cho các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng
  .MIL : Tên miền sử dụng cho quân đội
  .ORG : Tên miền sử dụng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm,…
  .PRO : Tên miền sử dụng cho các tổ chức nghề nghiệp
  .TV : Tên miền Website truyền hình trực tuyến
  .WS : Tên miền sử dụng cho các tổ chức thương mại hoặc cá nhân

  trong Tên miền
  Bài viết này đã giải đáp được câu hỏi của bạn chưa?