Bảng giá thiết kế Logo - Web Group Vietnam

Thiết kế đồ họa

Báo giá thiết kế Logo

Bảng giá thiết kế Logo

Basic

1990K
 • 03 mẫu thiết kế
 • 03 lần chỉnh sửa
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Bảng chỉ số màu
 • Phiên bản đen trắng
 • File gốc thiết kế
 • Phân tích ý nghĩa Logo
 • Hoàn thành trong: 3 - 5 ngày

Plus

4990K
 • 03 mẫu thiết kế
 • 03 lần chỉnh sửa
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Bảng chỉ số màu
 • Phiên bản đen trắng
 • File gốc thiết kế
 • Phân tích ý nghĩa Logo
 • Hoàn thành trong: 3 - 5 ngày
Phổ biến

Gold

9990K
 • 03 mẫu thiết kế
 • 03 lần chỉnh sửa
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Bảng chỉ số màu
 • Phiên bản đen trắng
 • File gốc thiết kế
 • Phân tích ý nghĩa Logo
 • Hoàn thành trong: 3 - 5 ngày