Bảng giá thiết kế Logo

Combo (*)
Giá: 0đ
 • 03 mẫu thiết kế
 • 01 lần chỉnh sửa
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Bảng màu và chỉ số màu
 • Bản logo đen trắng
 • File gốc thiết kế
 • Mô tả và phân tích ý nghĩa Logo
 • Thời gian thực hiện: 3 - 5 ngày
Logo Basic
Giá: 1.990.000đ
 • 03 mẫu thiết kế
 • 01 lần chỉnh sửa
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Bảng màu và chỉ số màu
 • Bản logo đen trắng
 • File gốc thiết kế
 • Mô tả và phân tích ý nghĩa Logo
 • Thời gian thực hiện: 3 - 5 ngày
Logo Plus
Giá: 4.990.000đ
 • 03 mẫu thiết kế
 • Không giới hạn chỉnh sửa
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Bảng màu và chỉ số màu
 • Bản logo đen trắng
 • File gốc thiết kế
 • Mô tả và phân tích ý nghĩa Logo
 • Thời gian thực hiện: 3 - 5 ngày
Logo Gold
Giá: Từ 9.990.000đ
 • 05 mẫu thiết kế
 • Không giới hạn chỉnh sửa
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Bảng màu và chỉ số màu
 • Bản logo đen trắng
 • File gốc thiết kế
 • Mô tả và phân tích ý nghĩa Logo
 • Thời gian thực hiện: 5 - 10 ngày

(*) Combo: Là ưu đãi 100% chi phí thiết kế Logo khi đăng ký dịch vụ Thiết kế website.