Bảng giá Hosting SSD Linux (*)

Combo (**)
Giá: 0đ
 • Dung lượng 1800MB
 • Không giới hạn Băng thông
 • 01 Addon
 • 03 MySQL
 • Không giới hạn Sub domain
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Park Domain
 • Không giới hạn FTP Account
 • Back up Hàng tuần
 • Location: VN/US/SIN/HK
Hosting Basic
Giá: 35.000đ/tháng
 • Dung lượng 1000MB
 • 30GB Băng thông
 • 01 Addon
 • 03 MySQL
 • Không giới hạn Sub domain
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Park Domain
 • Không giới hạn FTP Account
 • Back up Hàng tuần
 • Location: VN/US/SIN/HK
Hosting Plus
Giá: 55.000đ/tháng
 • Dung lượng 1800MB
 • Không giới hạn Băng thông
 • 01 Addon
 • 03 MySQL
 • Không giới hạn Sub domain
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Park Domain
 • Không giới hạn FTP Account
 • Back up Hàng tuần
 • Location: VN/US/SIN/HK
Hosting Gold
Giá: 79.000đ/tháng
 • Dung lượng 2000MB
 • Không giới hạn Băng thông
 • 02 Addon
 • 05 MySQL
 • Không giới hạn Sub domain
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Park Domain
 • Không giới hạn FTP Account
 • Back up Hàng tuần
 • Location: VN/US/SIN/HK

(*) Đối với Cloud VPS, Cloud Server, hoặc Hosting Window, quý khách vui lòng liên hệ.
(**) Combo: Là ưu đãi 100% chi phí hosting (gói Hosting Plus) khi đăng ký dịch vụ Thiết kế website.