Bảng giá tên miền Việt Nam (cập nhật 2 ngày trước - 02-12-2020)

Tên miền Phí đăng ký Phí duy trì Tổng phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 275.000đ 455.000đ 730.000đ
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
(Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN)
275.000đ 335.000đ 610.000đ
.name.vn 10.000đ 40.000đ 50.000đ
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 50.000đ 50.000đ

Bảng giá tên miền Quốc tế (cập nhật 1 ngày trước - 03-12-2020)

Tên miền Phí khởi tạo Phí đăng ký Phí duy trì
.com 199.000 đ
263.000 đ
263.000 đ
.asia 78.000 đ
350.000 đ
350.000 đ
.net 129.000 đ
263.000 đ
263.000 đ
.info 9.000 đ
279.000 đ
279.000 đ
.link 250.000 đ
270.000 đ
270.000 đ
.club 0 đ
360.000 đ
360.000 đ
.pw 20.000 đ
335.000 đ
335.000 đ
.xyz 9.000 đ
285.000 đ
285.000 đ
.click 225.000 đ
245.000 đ
245.000 đ
.work 0 đ
170.000 đ
170.000 đ
.top 9.000 đ
278.000 đ
278.000 đ
.site 0 đ
770.000 đ
770.000 đ
.online 1.000 đ
790.000 đ
790.000 đ
.tech 30.000 đ
1.350.000 đ
1.350.000 đ
.shop 139.000 đ
890.000 đ
890.000 đ
.org.uk,.me.uk,.co.uk 180.000 đ 200.000 đ
.nagoya,.yokohama,.jp.net,.tokyo 225.000 đ 245.000 đ
.com.idn,.net.idn 225.000 đ 245.000 đ
.us 248.000 đ 268.000 đ
.space 250.000 đ 270.000 đ
.okinawa 250.000 đ 270.000 đ
.org 259.000 đ 279.000 đ
.pictures,.onl 265.000 đ 285.000 đ
.biz 273.000 đ 293.000 đ
.jpn.com,.in.net 280.000 đ 300.000 đ
.tel 318.000 đ 338.000 đ
.cloud 320.000 đ 340.000 đ
.pro 335.000 đ 355.000 đ
.be 380.000 đ 400.000 đ
.blue,.kim,.red,.pink 400.000 đ 440.000 đ
.net.co,.nom.co,.com.co 445.000 đ 445.000 đ
.ninja,.rip 405.000 đ 445.000 đ
.fun 450.000 đ 450.000 đ
.mobi 435.000 đ 455.000 đ
.report,.reisen,.website,.city 425.000 đ 473.000 đ
.gratis 460.000 đ 480.000 đ
.futbol,.rocks 475.000 đ 495.000 đ
.network,.company,.center,.exposed,.tips,
.support,.email,.solutions,.photos,.management,
.systems,.education,.international,.supply,.schule,
.football,.equipment,.business,.gallery,.graphics,
.lighting,.photography,.technology,.supplies,.directory,
.agency,.today,.institute
520.000 đ 540.000 đ
.dance 525.000 đ 545.000 đ
.in 540.000 đ 560.000 đ
.band,.video 555.000 đ 575.000 đ
.eu
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU
575.000 đ 595.000 đ
.name 579.000 đ 599.000 đ
.co,.pics,.me,.help 580.000 đ 600.000 đ
.win 645.000 đ 665.000 đ
.country,.beer,.webcam,.trade 665.000 đ 685.000 đ
.bz 670.000 đ 690.000 đ
.ws 678.000 đ 698.000 đ
.tv 678.000 đ 698.000 đ
.photo,.clothing,.associates,.works,.digital,
.cash,.builders,.media,.bike,.toys,
.care,.guru,.kitchen,.computer,.construction,
.domains,.shoes,.training,.vacations,.estate,
.contractors,.land,.academy,.bargains,.enterprises,
.plumbing,.singles,.gift
700.000 đ 720.000 đ
.coffee 700.000 đ 720.000 đ
.horse,.soy,.cooking,.rodeo,.church,
.fishing,.bid,.vodka,.fish,.nyc
715.000 đ 735.000 đ
.id 750.000 đ 770.000 đ
.immo,.life,.foundation,.money,.science,
.direct,.wedding,.deals,.gifts,.surf,
.uno,.wtf,.casa,.guide,.discount,
.fitness,.sarl, .vet,.republican,.party,
.world,.yoga,.kaufen,.fashion,.airforce,
.boutique,.cheap,.farm,.pub,.lol,
.watch,.zone,.properties,.events,.productions,
.cards,.catering,.solar,.florist,.house,
.army,.forsale,.rehab,.software,.auction,
.cc,.engineer,.market,.rentals,.cab,
.repair,.consulting,.cleaning,.community,.garden,
.plus,.democrat,.immobilien,.moda,.gives,
.gripe,.sale,.social ,.school,.style,
.glass,.fit,.chat,.tools,.industries,
.parts,.loan,.accountant,.date,.review,
.faith,.download,.racing,.express,.cool,
.exchange
750.000 đ 770.000 đ
.attorney 795.000 đ 815.000 đ
.buzz,.kiwi 815.000 đ 835.000 đ
.services,.fail,.town,.limited,.vision 815.000 đ 835.000 đ
.tattoo 850.000 đ 870.000 đ
.ski 860.000 đ 880.000 đ
.la 860.000 đ 880.000 đ
.rest 880.000 đ 900.000 đ
.ar.com,.cn.com,.de.com,.eu.com,.gb.net,
.gr.com,.us.com,.uk.com,.se.net,.se.com,
.sa.com,.ru.com,.qc.com,.no.com,.hu.com,
.ae.org,.kr.com,.uk.net
880.000 đ 900.000 đ
.mortgage 880.000 đ 900.000 đ
.black 880.000 đ 900.000 đ
.vc 920.000 đ 940.000 đ
.org.tw,.com.tw 955.000 đ 975.000 đ
.tw 955.000 đ 975.000 đ
.marketing 955.000 đ 975.000 đ
.wiki,.ink 980.000 đ 1.000.000 đ
.cn 990.000 đ 1.015.000 đ
.vip 1.000.000 đ 1.020.000 đ
.sexy 1.000.000 đ 1.000.000 đ
.mn 1.000.000 đ 1.120.000 đ
.poker 1.000.000 đ 1.140.000 đ
.store 1.000.000 đ 1.150.000 đ
.vegas 1.000.000 đ 1.155.000 đ
.camera,.maison,.dating,.golf,.tours,
.partners,.viajes,.holiday,.bingo,.apartments,
.condos,.expert,.ventures,.holdings,.codes,
.diamonds,.tennis,.voyage,.camp,.cruises,
.flights,.tienda,.university,.memorial,.surgery,
.lease,.delivery,.furniture,.tax,.fund,
.clinic,.pizza,.financial,.dental,.claims,
.restaurant,.engineering,.legal,.insure,.finance,
.villas,.coach,.healthcare,.capital
1.000.000 đ 1.195.000 đ
.limo,.recipes,.careers 1.000.000 đ 1.195.000 đ
.cz 1.100.000 đ 1.220.000 đ
.mx 1.220.000 đ 1.320.000 đ
.christmas 1.280.000 đ 1.380.000 đ
.green 1.335.000 đ 1.435.000 đ
.co.jp,.jp 1.500.000 đ 1.550.000 đ
.ac 1.530.000 đ 1.630.000 đ
.hn 1.700.000 đ 1.730.000 đ
.so,.za.com,.uy.com,.br.com,.gb.com 1.670.000 đ 1.770.000 đ
.sg,.com.sg 1.720.000 đ 1.770.000 đ
.bar,.cricket 1.735.000 đ 1.835.000 đ
.press,.global 1.820.000 đ 1.920.000 đ
.am 1.840.000 đ 1.940.000 đ
.fm 2.220.000 đ 2.420.000 đ
.reise,.tires,.accountants,.loans,.host,
.energy,.credit,.investments,.adult,.gold,
.porn,.best
2.380.000 đ 2.480.000 đ
.ceo 2.405.000 đ 2.485.000 đ
.xxx 2.520.000 đ 2.620.000 đ
.sc 2.520.000 đ 2.620.000 đ
.cm 2.730.000 đ 2.830.000 đ
.blackfriday,.diet,.audio,.hiphop,.property,
.flowers,.guitars
2.750.000 đ 2.850.000 đ
.casino 3.500.000 đ 3.570.000 đ
.creditcard 3.530.000 đ 3.630.000 đ
.hiv
Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS
4.275.000 đ 4.275.000 đ
.juegos,.hosting 8.700.000 đ 8.700.000 đ
.rich 62.200.000 đ 62.200.000 đ

Bảng giá tên miền .VN (cập nhật 1 ngày trước - 03-12-2020)

Tên miền Phí đăng ký Phí dịch vụ đăng ký Phí duy trì Phí dịch vụ duy trì
.vn 200.000 đ 95.000 đ 350.000 đ 105.000 đ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 200.000 đ 95.000 đ 250.000 đ 85.000 đ
.gov.vn| .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
(Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN)
120.000 đ 40.000 đ 150.000 đ 40.000 đ
.name.vn 30.000 đ 5.000 đ 30.000 đ 10.000 đ
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí Miễn phí 20.000 đ 30.000 đ

* Giá đã bao gồm VAT. Phí duy trì tính theo năm, bắt đầu từ ngày đăng ký.