Chính sách bảo hành

  • Bảo hành 06 tháng miễn phí cho website sử dụng dịch vụ hosting tại Web Group.
  • Hỗ trợ bảo hành (có thể tính phí) trọn đời cho website sử dụng hosting tại Web Group.
  • Bảo hành 03 tháng miễn phí cho website sử dụng hosting từ đơn vị khác. Với điều kiện khách hàng chưa can thiệp vào mã nguồn.
  • Hỗ trợ bảo hành có tính phí cho website sử dụng hosting từ nơi khác.